Vi har motbevisat kommunen många gånger om

VäxjsöVäxjö kommun trodde inte att Claes Bromander och hans kompanjon skulle klara av att bedriva en utbildning med god kvalitet. I dag är Växjö Fria Gymnasium ett av fyra gymnasier i landet som var helt utan anmärkning vid Skolinspektionens granskning.

Växjö Fria gymnasium startade år 2001. Claes Bromander och Thomas Denward hade jobbat länge inom vården som sjuksköterskor och utbildare. När friskolereformen kom såg de chansen att erbjuda en bättre vård- och omsorgsutbildning än kommunens.

– Arbetsgivarna inom vården tyckte inte att de som gick ut det kommunala programmet var tillräckligt förberedda för yrket. Utbildningen hade dalat i status och kvaliteten var för låg. Det var en drivkraft för oss att göra något nytt. Vi ville skapa en utbildning som attraherade fler ungdomar.

Kommunen får alltid yttra sig i samband med en ansökan till Skolinspektionen. Hur ställde sig Växjö kommun till er ansökan?

– Vi mötte ett massivt motstånd från såväl tjänstemän som politiker i kommunen. Samtidigt hade vi ett gott stöd från landstinget Kronoberg, såväl från tjänstemän som från politiker. Landstinget var ju avnämare och förstod att vår friskola kunde bidra med samhällsnytta. Kommunens argument mot oss var att det redan fanns en motsvarande kommunal utbildning som riskerade att få problem om vi startade. Men kommunen misstrodde också att vi skulle klara av att bedriva en utbildning med god kvalitet, vilket vid det här laget är motbevisat många gånger om. Dessutom erbjöd vi inte ”samma sak” som kommunen. Vi hade lagt till timmar och kurser och en friskvårdsprofil, som gjorde att programmet lockade en ny sorts elever.

Hade Växjö Fria Gymnasium kunnat starta med det kommunala veto som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet nu vill införa?

– Nej, vi hade aldrig funnits i dag om Växjö kommun haft vetorätt.

Hur fungerar er relation med kommunen idag?

– Vi har haft våra strider genom åren. En konflikt om rättvis skolpeng tog oss ända till Regeringsrätten, som gick på vår linje. Efter det orkade vi inte bråka mer utan gjorde upp i förlikning. Efter det har situationen varit annorlunda. Numera får vi till exempel ut uppgifter om hur skolpengen beräknats utan att behöva tjata och bråka. I dag möts vi av en helt annan respekt när det gäller vår verksamhet. Men det har tagit några år att komma dit.

+++++++

Växjö Fria Gymnasium har det yrkesförberedande vård- och omsorgsprogrammet, samt tre teoretiska program inom ekonomi, samhällsvetenskap och naturvetenskap. På skolan går 350 elever. Läs mer om Växjö Fria Gymnasium här och här.

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter