Välja skola och förskola

Det fria skolvalet har inneburit fler valmöjligheter. Det betyder också att det är upp till dig att bestämma. Som en hjälp på vägen till ett informerat val har vi samlat svar på vanliga frågor kring skol- och förskolevalet.

 • banner_faq_forskolan

  Välja förskola

  Förskolan är frivillig, men nästan alla barn i åldern 3–5 år är inskrivna i en förskola. Kommunen är skyldig att se till att det finns förskoleplats för alla barn från ett års ålder.

  Pedagogisk modell
  De flesta har i dag flera olika förskolor att välja mellan, både kommunalt och enskilt drivna, som kan arbeta utifrån olika pedagogiska modeller. Bland de mest kända är Montessori, Waldorf och Reggio Emilia. Det finns också konfessionella förskolor som drivs av religiösa samfund. Andra satsar exempelvis på genusmedveten pedagogik eller betonar utomhusvistelse.

  Organisationsform
  Förskolor kan antingen drivas kommunalt eller i fristående form. Bland fristående förskolor är det vanligt med föräldrakooperativ eller personalkooperativ. I föräldrakooperativ förväntas föräldrarna ofta ta en mer aktiv del i förskolans verksamhet. Förskolor kan också drivas av aktiebolag, stiftelser, eller som enskild firma.

  Söka plats

  I vissa kommuner hanteras alla förskolors ansökningar genom ett gemensamt kösystem, men det är också vanligt att den som väljer en fristående förskola måste göra ansökan direkt hos den önskade skolan. Varje kommun bestämmer hur platserna ska fördelas. Det vanligaste är kötid eller syskonförtur.

  Avgifter
  Alla barn mellan 3 och 5 år har rätt till avgiftsfri förskola tre timmar per dag. Därutöver betalar föräldrarna en barnomsorgsavgift, som beräknas utifrån den egna inkomsten. Alla förskolor får också finansiering från kommunen på lika villkor. Oavsett vilken förskola föräldrarna väljer är avgiften densamma och maxtaxa gäller.

  Jämföra förskolor
  Det finns inga oberoende kvalitetsmått att använda för att jämföra kvaliteten hos olika förskolor, utan som förälder måste du i hög grad själv försöka bilda dig en uppfattning om verksamheten, genom besök eller på andra sätt. Fråga gärna kommunen eller den enskilda förskolan om de kan redovisa resultat av enkäter och andra undersökningar.

   

 • banner_faq_grundskolan

  Välja grundskola

  Genom det fria skolvalet har alla elever och föräldrar rätt att välja grundskola. Här är några tips och länkar som kan hjälpa dig vidare.

  Skolor
  Alla barn får en placering på en skola i sin hemkommun men ni har alltid rätt att söka en annan skola. Kommunen hanterar alla ansökningar till sina egna skolor och platserna tilldelas efter närhetsprincipen. Den som vill ha plats på en fristående skola måste vanligen göra ansökan direkt hos den önskade skolan. Platserna kan tilldelas efter kötid, syskonförtur och/eller närhetsprincip. Här kan du söka och jämföra grundskolor. Du kan även jämföra skolor hos Skolverket.

  Skolans pedagogik
  Tänk igenom vilken pedagogisk modell du tror passar ditt barn bäst. Fråga de skolor du är intresserad av hur de har valt att lägga upp sin undervisning.

  Skolmiljö och lärare
  När du har hittat ett par alternativ, försök då ta möjligheten att gå på öppet hus eller prata med skolan och se om du kan få göra ett besök för att skapa dig en egen bild av miljö och lärare.

 • banner_faq_gymnasiet

  Inför gymnasievalet

  Här är några tips och länkar som kan vara användbara inför valet av gymnasieskola.

  Intresse
  Utgå från dina intressen och vad du är bra på. Här kan du testa dig själv och läsa mer om olika utbildningar.

  Drömyrke
  Krävs det ett yrkesförberedande eller högskoleförberedande gymnasieprogram för att nå dit? Här kan du läsa mer om olika yrken. Och kan du se filmer där unga beskriver sina arbeten och vägen dit.

  Behörighetskrav
  Ta reda på vilka program som innehåller kurser för särskild behörighet som behövs för att studera vidare på högskolan. Här kan du se behörighetskraven för olika högskoleförberedande program.

  Skola
  När du har valt vilket eller vilka program du är intresserad av är det dags att välja skola.  I dag finns det många olika inriktningar och skolorna kan arbeta efter olika pedagogiska metoder. Här kan du söka gymnasieskolor.

  Studera på annan ort
  Fristående gymnasieskolor tar emot elever från hela landet på samma villkor. Kommunala gymnasieskolor tar i första hand emot elever från den egna kommunen eller kommunens samverkansområde. Oavsett var skolan ligger, finansieras den av skolpengen från din hemkommun. Om du behöver flytta till en annan ort för att gå på gymnasiet kan det finnas möjlighet att få extra pengar, så kallat inackorderingsstöd, av din kommun.

  Skolmiljö och lärare
  När du hittat ett par alternativ, ta möjligheten att gå på öppet hus som de flesta skolor anordnar.

Skolval på Linkedin Skolval på Facebook Skolval på Twitter