Utbildningens kvalitet viktigast vid val av skola

#, #

I januari och februari ansöker merparten av Sveriges elever i årskurs nio till gymnasiet. För eleverna är den enskilt viktigaste faktorn vid valet att gymnasieskolan erbjuder en bra utbildning enligt Ungdomsbarometern.

Viktigast_nar_du_valjer_skola

Över hälften, 55 procent av eleverna i Ungdomsbarometerns undersökning anser att en bra utbildning är det viktigaste vid val av gymnasieskola. Därefter kommer i fallande ordning att lärarna är bra (43 procent), att skolan har en intressant profil (42 procent) samt att skolan har en bra stämning och god sammanhållning (41 procent). Att skolan ligger nära hemmet är viktigt för 37 procent av tillfrågade elever.

Det finns däremot skillnader i hur elever väljer. De elever som har valt en kommunal skola prioriterar i större utsträckning att skolan ligger nära hemmet, att skolan är stor och att kompisarna går där. Elever som går i friskolor har oftare lockats av att skolan är liten, lugn och har en bra studiemiljö.

 

 

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter