Inlägg taggade: mångfald

Med personlig utveckling i fokus på Lust & Lära

Publicerat den 29 juli, 2016

Fokus på personlig utveckling, en nära dialog mellan lärare och elever och ett stort engagemang från de vuxna. Det lägger grunden för en trygg och bra skolgång menar rektor Anders Ringård, en av grundarna till Lust & Lära i Bollnäs.

Läs mer Läs mer

Helhetslösning för varje elev på Pusselbiten skola

Publicerat den 29 juli, 2016

Navid Ghannad upplevde att den kommunala skolan inte kunde möta sonens särskilda behov. Med stöd från Friskolornas riksförbund gjorde han slag i saken och startade Pusselbitens skola, en verksamhet med främsta fokus på att erbjuda elever med autism ett helt individanpassat pedagogiskt upplägg.

Läs mer Läs mer

Nöjda barn och trygga föräldrar på Solberga förskola

Publicerat den 29 juli, 2016

Bara ett år efter att den första förskolan öppnade i Lindesberg har intresset bland föräldrar i grannkommunerna skjutit i höjden. På Solberga förskola står flexibilitet och tillgänglighet i fokus, för att både barn och föräldrar ska känna sig trygga.

Läs mer Läs mer

Disciplin och en internationell pedagogik på Engelska skolan

Publicerat den 29 juli, 2016

Barbara Bergströms mål var att starta och driva en skola som leddes bättre än den kommunala. Resultatet blev Internationella Engelska Skolan, med fokus på dels det engelska språket, dels disciplin och struktur.

Läs mer Läs mer

Skolval på Linkedin Skolval på Facebook Skolval på Twitter