Inlägg taggade: mångfald

Personligt utformad utbildning på Kunskapsskolan

Publicerat den 18 juli, 2018

”Vi utvecklade en personligt utformad undervisning där varje elev skulle kunna nå längre än eleven själv trodde var möjligt”

Läs mer Läs mer

Lärlingsgymnasiet – smartaste vägen till jobb

Publicerat den 18 juli, 2018

”Vi sätter lärlingen i fokus, vilket gett en förståelse för och ett gediget handhavande och tillmötesgående av elever med olika förmågor.”

Läs mer Läs mer

Positiv energi och bra sammanhållning på Broholmskolan

Publicerat den 18 juli, 2018

”Vi har en stämning på skolan som vi kallar för ”Broholmsandan” och den känns så snart du stiger in. Det är den rådande skolkultur som byggts upp av att vi kunnat bevara våra tankar om grundfrågorna, som synen på elever, kunskap och lärande.”

Läs mer Läs mer

Fridaskolorna: ”Vi har världens viktigaste jobb”

Publicerat den 18 juli, 2018

”vi ser som vår främsta uppgift att våra elever blir förväntansfulla och rustade med kunskap, nyfikenhet, självförtroende och ansvarskänsla för att tillsammans med andra kunna finna sin egen väg i livet”

Läs mer Läs mer

Med personlig utveckling i fokus på Lust & Lära

Publicerat den 29 juli, 2016

Fokus på personlig utveckling, en nära dialog mellan lärare och elever och ett stort engagemang från de vuxna. Det lägger grunden för en trygg och bra skolgång menar rektor Anders Ringård, en av grundarna till Lust & Lära i Bollnäs.

Läs mer Läs mer

Skolval på Linkedin Skolval på Facebook Skolval på Twitter