Starta skola – så funkar det

#

Att starta en skola är en lång process. Det tar minst två år från idé till skolstart. Så här kan processen se ut:

Förberedelser

Skaffa kunskap om vad som krävs. Inventera kompetensbehovet. Ta reda på förutsättningarna i kommunen. Gör elevprognos, kontakta hyresvärdar och så vidare. Läs mer här.

1 oktober
Beslut från Skolinspektionen

Beslutet ska i regel fattas senast den 1 oktober och omfattar godkännande samt rätt till bidrag/skolpeng. Godkännandet gäller i ett år. Ett avslagsbeslut kan överklagas till förvaltningsrätten.

Våren
Etableringskontroll

Skolinspektionen gör en etableringskontroll några månader före skolstart för att undersöka om skolan kommer att kunna starta som planerat och att utbildningen håller god kvalitet. Nu kontrolleras så att det kommer finnas lokaler och utrustning för att eleverna ska kunna nå målen i alla ämnen, att rektor och behöriga lärare kommer finnas på plats och att APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande) har förberetts.
Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter