Skriv till våra politiker

För att förhindra att regeringens utredningsförslag blir verklighet behöver vi alla som står upp för rätten att välja göra vår röst hörd.

Skriv till någon av politikerna som sitter i riksdagens utbildningsutskott och berätta vad du tycker om utredningsförslagen!

Gunilla Svantorp (S)

gunilla.svantorp@riksdagen.se

Pia Nilsson (S)

pia.nilsson@riksdagen.se

Caroline Helmersson Olsson (S)

caroline.helmersson.olsson@riksdagen.se

Linus Sköld (S)

linus.skold@riksdagen.se

Tomas Kronståhl (S)

tomas.kronstahl@riksdagen.se

Roza Güclü Hedin (S)

roza.guclu.hedin@riksdagen.se

Malin Larsson (S)

malin.larsson@riksdagen.se

Aylin Fazelian (S)

aylin.fazelian@riksdagen.se

Anna Wallentheim (S)

anna.wallentheim@riksdagen.se

Alexandra Völker (S)

alexandra.volker@riksdagen.se

Åsa Lindestam (S)

asa.lindestam@riksdagen.se

Sanne Lennström (S)

sanne.lennstrom@riksdagen.se

 

Kristina Axén Olin (M)

kristina.axen.olin@riksdagen.se

Lars Püss (M)

lars.puss@riksdagen.se

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

marie-louise.hanel.sandstrom@riksdagen.se

Noria Manouchi (M)

noria.manouchi@riksdagen.se

Johan Hultberg (M)

johan.hultberg@riksdagen.se

Ulrika Heindorff (M)

ulrika.heindorff@riksdagen.se

Ann-Britt Åsebol (M)

ann-britt.asebol@riksdagen.se

 

Patrick Reslow (SD)

patrick.reslow@riksdagen.se

Robert Stenkvist (SD)

robert.stenkvist@riksdagen.se

Michael Rubbestad (SD)

michael.rubbestad@riksdagen.se

Jörgen Grubb (SD)

jorgen.grubb@riksdagen.se

Ebba Hermansson (SD)

ebba.hermansson@riksdagen.se

Linda Lindberg (SD)

linda.lindberg@riksdagen.se

Richard Jomshof (SD)
richard.jomshof@riksdagen.se

Fredrik Christensson (C)

fredrik.christensson@riksdagen.se

Ulrika Heie (C)

ulrika.heie@riksdagen.se

Niels Paarup-Petersen (C)

niels.paarup-petersen@riksdagen.se

Per Lodenius (C)

per.lodenius@riksdagen.se

Daniel Riazat (V)

daniel.riazat@riksdagen.se

Ilona Szatmari Waldau (V)

ilona.waldau@riksdagen.se

 

Linda Westerlund Snecker (V)

linda.snecker@riksdagen.se

Gudrun Brunegård (KD)

gudrun.brunegard@riksdagen.se

Andreas Carlson (KD)

andreas.carlson@riksdagen.se

 

Pia Steensland (KD)

pia.steensland@riksdagen.se

Ingemar Kihlström (KD)

ingemar.kihlstrom@riksdagen.se

 

 

Roger Haddad (L)

roger.haddad@riksdagen.se

Maria Nilsson (L)

maria.nilsson@riksdagen.se

 

Lina Nordquist (L)

lina.nordquist@riksdagen.se

 

Robert Hannah (L)

robert.hannah@riksdagen.se

 

Joar Forssell (L)

joar.forssell@riksdagen.se

Annika Hirvonen Falk (MP)

annika.hirvonen.falk@riksdagen.se

Leila Ali-Elmi (MP)

leila.ali.elmi@riksdagen.se

Mats Berglund (MP)

mats.berglund@riksdagen.se

 

Anna Sibinska (MP)

anna.sibinska@riksdagen.se

Skolval på Linkedin Skolval på Facebook Skolval på Twitter