Prisbelönta arbetssätt

#

DN-prisbelonta

SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling – delar i samarbete med Skolverket ut kvalitetsutmärkelser varje år för att lyfta verksamheter inom skolväsendet. Grund- och gymnasiesärskolan Rullen fick ta emot utmärkelsen Bättre Skola 2015.

– Det är ett bevis på det uthålliga förbättringsarbete som vi gjort under en längre tid. Jag tror att det är viktigt för arbetslaget att få bekräftelse på sitt arbete. De är vana vid att jag säger att de gör ett bra jobb, men när någon utifrån gör det är det på allvar och alla växer i sitt engagemang, säger Anne-Christine Svahn, rektor på Rullen.

Priset är en kvalitetsstämpel som lyfter verksamhetens engagemang, och driver utvecklingen framåt.

– När Rullen fick utmärkelsen Bättre Skola nådde vi vår vision, Rullen som främsta modellen för särskola, med råge eftersom vi blev ett föredöme för svensk skola. Det ledde till att arbetslaget gemensamt tog fram en ny vision i höstas som vi nu med stort engagemang arbetar för, nämligen att Rullen är en skola för alla och en kvalitetsmodell för världen, säger Anne-Christine.

Intresset för skolan har ökat och tillströmningen av elever likaså.

– Vi har under året haft god tillströmning av elever och har i dag barn på kö ända fram till höstterminen 2018. Vi tar även regelbundet emot studiebesök av organisationer som ärnyfikna på vår arbetsmodell.

TEXT: Nella Bergström och Sophia Utterbäck.

Artikeln är hämtad ur DN-bilagan Friskolor gör skillnad, 2017. Läs alla artiklar ur bilagan här.

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter