Positiva resultat från Skolinspektionen

#

Arkivbild

Skolinspektionens rapport från Kunskapsskolan visar positiva framsteg mot de nationella målen, vilket Fredrik Lindgren, vd på Kunskapsskolan, tror grundar sig i organisationens tydlighet och struktur.

– En klar styrka är att vi är tydliga kring vår pedagogiska idé om en personligt utformad utbildning. Fördelen med att vara en organisation som riktar in sig på en verksamhet, i vårt fall utbildning och skola, gör att hela organisationen har samma fokus, från ägare till varje medarbetare. På så sätt bygger vi kompetens över tid och genererar bra resultat, menar Fredrik.

Han anser att ett tydligt och långsiktigt ägande skapar förutsättningar för ett effektivt utvecklingsarbete, god uppföljning av processer samt goda resultat.

– Vi har kunnat konstatera att, trots en intensiv och ofta negativ färgad diskussion om fristående skolor, verkar det ändå som att allmänhetens förtroende är gott. Vi kan till exempel se på våra skolor att köerna växer liksom nöjdheten inom organisationen.

Skolinspektionens rapport är en bekräftelse på att Kunskapsskolans utveckling går åt rätt håll, och Fredrik menar att det finns fördelar även ur ett politiskt perspektiv.

– Det är klart att alla positiva signaler och analyser som görs kring fristående skolor är bra för oss. Det positiva är minst lika viktigt att lyfta fram som de röster som vill framhålla problem eller lyfta enskilda tråkiga exempel. Det är viktigt att framhäva de väl underbyggda bevis som finns på att det går bra.

TEXT: Nella Bergström och Sophia Utterbäck

Artikeln är hämtad ur DN-bilagan Friskolor gör skillnad, 2017. Läs alla artiklar ur bilagan här.

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter