Positiv energi och bra sammanhållning på Broholmskolan

#

Marie Pilfalk, Broholmskolan

Bild: Broholmskolan

2003 startade Marie Pilfalk tillsammansmed sju kollegor den fristående skolan Broholmskolan. Kollegorna jobbade tidigare i samma arbetslag i en kommunal skola.

Idén till att starta en skola uppkom efter att Marie och hennes kollegor upplevt hur bra de arbetade tillsammans. En gemensam grundsyn på elever, kunskap och lärande gjorde att de aldrig behövde kompromissa i grundfrågor. All gemensam planering kunde ägnas åt undervisningen. De hade roligt på jobbet, och det smittade av sig på eleverna. Det blev en positiv spiral som gav mycket energi och en längtan efter att utveckla den stämningen i en egen skola började ta form.

– Det första vi beslutade var vår profil: friskvård, natur och miljö. Två av oss gick på Friskolornas riksförbunds ”Starta skola-kurs” och några började med ansökningshandlingarna. Den ekonomiska förening som är Broholmskolans huvudman består idag av samma åtta medlemmar som vid starten.

Broholmskolans profil är minst lika aktuell idag som när skolan startades, men har utvecklats och riktats mer mot utomhuspedagogik.

– Vår utomhusverksamhet genomsyrar hela skolan från förskoleklass till årskurs nio och det arbetas med alla ämnen utomhus. Alla lärare får fortbildning i utomhusundervisning och fortbildar i sin tur personal på andra skolor.

Broholmskolan startade som en F-6-skola med 72 elever. Men stark efterfrågan har gjort att skolan varit i ständig expansion. Idag går 357 elever på Broholmskolan och skolan har 58 anställda. När skolan startar höstterminen 2019 är det en tvåparallellig F-9-skola. Alla platser är fyllda. Med 18 elever per klass kommer elever och lärare väldigt nära varandra på Broholmskolan.

– Vi har en stämning på skolan som vi kallar för ”Broholmsandan” och den känns så snart du stiger in. Det är den rådande skolkultur som byggts upp av att vi kunnat bevara våra tankar om grundfrågorna, som synen på elever, kunskap och lärande.

– En viktig del för oss som en ganska liten skola är att så fort tillfälle ges att vara med i olika forskningsprojekt, så tar vi det. Kontakten med akademin är ett sätt att säkerställa att vår skola vilar på en vetenskaplig grund.

Det här är en del av broschyren För valfrihet för barn och föräldrar från Friskolornas riksförbund (nytt fönster).

Större mångfald än någonsin

Andelen elever som går i fristående förskolor och skolor ökar. Och aldrig tidigare har de pedagogiska alternativen varit så många för föräldrar och elever. Det är en mångfald som blivit möjlig tack vare rätten att välja förskola och skola.

Mer läsning

Läs fler artiklar om mångfalden bland friskolorna

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter