Personligt utformad utbildning på Kunskapsskolan

#

Fredrik Lindgren, vd Kunskapsskolan

Bild: Kunskapsskolan

Kunskapsskolan, ett av landets största friskoleföretag, startade de första skolorna år 2000. Idén var en pedagogisk modell där utbildningen är personligt utformad, med fokus på både kunskaper och förmågor.

– Vi ville skapa en skola som utgick från varje elev, dennes förutsättningar och mål istället för den traditionella skolan där eleverna grupperades efter ålder och hade samma schema och undervisning. Vi utvecklade en personligt utformad undervisning där varje elev skulle kunna nå längre än eleven själv trodde var möjligt, säger Fredrik Lindgren, VD.

– Genom åren har vi utvecklat och förfinat vår pedagogiska modell, samtidigt som verksamheten vuxit genom att täcka fler åldrar och fler skolor.

Kunskapsskolan finns idag på 24 orter med totalt 29 skolor från Gävle och Borlänge i norr till Ystad och Trelleborg i söder. En av grundskolorna är en så kallad resursskola, specialiserad på elever med stora behov av särskilt stöd.

Man driver också Kunskapsgymnasiet med sju skolor på sex orter och sedan 2016 erbjuder Kunskapsskolan också företags- och vuxenutbildning genom varumärket Skilled. Kunskapsskolan har drygt 13 000 elever och 1 200 anställda.

Det här är en del av broschyren För valfrihet för barn och föräldrar från Friskolornas riksförbund (nytt fönster).

Större mångfald än någonsin

Andelen elever som går i fristående förskolor och skolor ökar. Och aldrig tidigare har de pedagogiska alternativen varit så många för föräldrar och elever. Det är en mångfald som blivit möjlig tack vare rätten att välja förskola och skola.

Mer läsning

Läs fler artiklar om mångfalden bland friskolorna

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter