Miljöpartiet leder jakten på friskolorna

”Det är sorgligt att Miljöpartiet, som varit vän av mångfald och valfrihet på skolområdet, nu leder jakten på friskolorna. Vi är mycket oroliga, över den uppenbara fientlighet mot landets friskolor som regeringen visar gång på gång”. Det skriver Mikaela Valtersson och Ulla Hamilton på SVT Opinion den 2 april.

Regeringen ger tilläggsdirektiv till den så kallade Skolkostnadsutredningen om att utreda en gemensam kö till alla skolor och att införa ett kommunalt veto. Återigen är det de fristående skolorna som pekas ut. Hur antagningen går till i kommunala skolor verkar inte regeringen intressera sig för. Regeringen vill göra lägeskommunen ansvarig för administrationen av köer och antagning av elever även till de fristående skolorna i kommunen.

Det utvidgade uppdraget ”syftar till att säkerställa att antagningen av elever sker enligt gällande regelverk”. Det verkar som regeringen redan har bestämt sig, att uppdraget snarare är en beställning på hur än på en analys om det är möjligt och önskvärt. Det svenska utredningsväsendet har traditionellt inte handlat om att leverera en politisk beställning utan handlat just om att utreda för och nackdelar och hitta lösningar på problem. Det verkar inte regeringen vara intresserad av.

Det är sorgligt att Miljöpartiet, som varit vän av mångfald och valfrihet på skolområdet, nu leder jakten på friskolorna. I tilläggsdirektivet har insmugits att utreda hur kommuner kan ges ett avgörande inflytande över nyetableringar av skolor som är avsedda att drivas med vinstsyfte, ett kommunalt veto.

En huvudman på skolområdet ska alltså få rätt att stoppa etableringen av en konkurrent via ett veto. Var kommer elevperspektivet in i detta sammanhang? Vad händer med lärarnas möjlighet att välja arbetsgivare? Ingen nämner detta med ett ord.

Det är förbluffande att landets regering lägger så mycket kraft och energi på att förhindra utveckling på skolområdet. All kraft läggs på huvudmannafrågor samtidigt som skolresultaten i många skolor är katastrofala.

I dag går 310.000 elever i fristående skolor, 55.000 människor arbetar i dessa skolor. Det är fler personer än vad som arbetar inom Volvo, Scania och Ericsson tillsammans, i Sverige. Regeringen verkar fullständigt strunta i dessa personer, deras familjer och de många entreprenörer som driver verksamheterna.

Skolkostnadsutredningen handlar om viktiga frågor som reglerar förutsättningar för långsiktigt hållbar ekonomi för friskolorna, som en rättvis skolpeng. Därför måste alla uppdrag som de får utredas i botten, att konsekvenserna analyserar och att förslagen inte bygger på skrönor som florerar i debatten. Idag är det ett stort problem att många kommuner inte ger rätt skolpeng.

I klartext, elever som väljer friskolor behandlas orättvist jämfört med de som väljer kommunala. Kommunerna äger frågan om friskolornas ekonomi eftersom friskoleelevernas skolgång finansieras via skolpengen. I vissa kommuner fungerar det väl, men i många fall får friskolorna strida för att deras elever ska få en rättvis skolpeng. Nu pekar regeringen på denna huvudman – kommunen – som ansvarig för att administrera skolköerna. Det gör frågan delikat. Våra erfarenheter av kommunens administration och behandling av de fristående skolorna är inte odelat goda.

I dag har skolorna urvalskriterier godkända av Skolinspektionen. Om det finns fler sökande än skolplatser kan skolorna använda sig av syskonförtur, närhetsprincipen eller kötid när de ger elever plats. Hur ska dessa urvalskriterier hanteras i en gemensam hantering med alla huvudmän? Utredarna måste ge svar på många frågor.

Hur hanteras de elever som bor i en kommun men väljer en skola i en annan kommun? Hur säkrar man full insyn och tillgång till kösystemet för alla berörda skolor så de kan försäkra sig om att alla ansökningar hanteras på lika villkor? Hur tillgodoses varje skolas behov av att kunna hålla kontakt och föra dialog med intresserade elever och föräldrar? Det krävs transparens och att varje skola har full tillgång till kö-informationen.

Ett gemensamt kommunalt kösystem måste också kombineras med ett krav på kommunerna att informera om det fria skolvalet och vilka alternativ som finns.

Friskolornas riksförbund följer utredningen noga. Den måste baseras på fakta. Ett förslag måste innebära tydligt positiva effekter för alla elevers fria skolval.

Men vi är oroliga, mycket oroliga, över den uppenbara fientlighet mot landets friskolor som regeringen visar gång på gång. Vi är inte bara organisationen, utan alla de hundratusentals människor som berörs av det spel som regeringen ägnar sig åt med en hel bransch framtid.

Mikaela Valtersson, ordförande Friskolornas riksförbund

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter

Tidigare inlägg

Publicerat den 14 september, 2015

Hallå där Johan Sjölin!

Hallå där Johan Sjölin, VD för nystartade grundskolan Pops Academy   Hur har de första veckorna varit?   - Helt fantastiska. 120 kreativa, skolsugna barn

Läs mer Läs mer

Publicerat den 7 september, 2015

Valfrihet i skolan minskar segregationen

"Diskussionen om sk. controlled choice, där valfriheten ska begränsas genom politiska beslut, är en återvändsgränd." Det skriver Fredric Skälstad, skolexpert på Svenskt

Läs mer Läs mer

Publicerat den 7 april, 2015

Kommunalt skolveto ökar ojämlikheten

Enligt regeringen är det kommunala vetot mot friskolor ett sätt att motverka segregationen. Men med ett kommunalt veto ökar skillnaderna mellan kommunerna och elevernas bostadso

Läs mer Läs mer

Publicerat den 15 januari, 2015

Nytt År – Nya Utmaningar

God fortsättning! 2015 har börjat spännande för min del. Efter en avkopplande semester så är det nu dags för nya utmaningar. När jag slutade som borgarråd skrev jag

Läs mer Läs mer

Publicerat den 11 september, 2014

Lärare i friskolor trivs bättre på jobbet

OECD lyfter i sin landrapport för Sverige fram läraren som den viktigaste resursen för bättre resultat. Så, hur mår då lärarna som är nyckeln till att vända skutan? Jo

Läs mer Läs mer

Publicerat den 10 september, 2014

Vingligt om vinster

Vänsterpartiet fortsätter att förklara hur de ska förbjuda vinster för friskolor och minska valfriheten för de 160.000 elever som valt en skola som idag drivs i bolagsform.

Läs mer Läs mer

Publicerat den 22 augusti, 2014

Jonas Sjöstedt mörkar om skolvalet

I dagens DN målar Jonas Sjöstedt upp en tidsplan för hur han vill avveckla många av Sveriges bästa skolor. Vad han mörkar är att Vänsterpartiet vill ta ifrån föräldrar o

Läs mer Läs mer

Publicerat den 12 augusti, 2014

Fritt skolval ökar mångfalden

Ett fritt skolval möjliggör för elever och föräldrar att välja den skola som passar dem bäst. Tack vare skolvalet får elever möjligheten att gå i den skola de själva ön

Läs mer Läs mer

Publicerat den 10 juni, 2014

Ungdomar vill kunna välja skola

Ungdomar vill kunna välja skola, och de har goda kunskaper om hur valet fungerar. Det visar Ungdomsbarometerns nya undersökning som presenterades igår. Tänk om även politik

Läs mer Läs mer

Publicerat den 21 maj, 2014

Valet om valet

Sverige står inför två viktiga val i år. Nu till helgen är det val till Europaparlamentet och i september är det kommun-, landstings- och riksdagsval. Att vi får välja vår

Läs mer Läs mer

Publicerat den 30 april, 2014

Valet är ditt!

Funderar du på om du gjorde rätt gymnasieval i januari? I de flesta av Sveriges kommuner är det nu omval - en bra möjlighet att känna efter om du valt rätt skola och program.

Läs mer Läs mer

Publicerat den 24 april, 2014

Föräldrar vet bättre än politiker

Socialdemokraterna vill att politiker och tjänstemän ska få avgöra vilken skola som passar dig och ditt barn bäst. Det kommunala veto som socialdemokraterna nu föreslår komm

Läs mer Läs mer

Publicerat den 30 mars, 2014

Lyssna på väljarna

Friskolor blir allt mer populära. De senaste siffrorna från skolverket visar att andelen elever i fristående grundskolor ökar och är idag 14 %. Mycket tyder på att denna ande

Läs mer Läs mer

Publicerat den 27 mars, 2014

Starkt stöd för skolvalet

I dag presenterades en undersökning som visar att 3 av 4 föräldrar med barn under 15 år anser att föräldrar ska ha rätt att välja skola till sina barn. För allmänheten

Läs mer Läs mer

Publicerat den 21 mars, 2014

Nu behövs din berättelse!

I helgen kan du stå upp för din rätt att välja skola. Varje dag pratar vi med personer som arbetar i, går i, har barn i eller driver en friskola som inte känner igen sig i d

Läs mer Läs mer

Publicerat den 14 mars, 2014

Barn har olika behov men lika rättigheter

  Alla barn och unga har rätt till en bra utbildning och en trygg start i livet. Många föräldrar till barn i särskolan vittnar om vad skolvalet har inneburit för dera

Läs mer Läs mer

Publicerat den 6 mars, 2014

Vad tycker du om det fria skolvalet?

Vad har du för åsikt om skolvalet? Vad anser du om rätten för elever och dess förälder att välja skola? Här på skolvalet.nu så kan alla som vill göra sig hörda. Vi uppm

Läs mer Läs mer

Publicerat den 28 februari, 2014

Missuppfattningar om hur friskolor startas

Nyligen hörde jag en ledande politiker säga att det går att starta en friskola över en vecka. Jag är osäker på om personen i fråga bara försökte vinna en poäng eller om

Läs mer Läs mer

Publicerat den 25 februari, 2014

Friskolor och modersmål

I dag skriver bland annat TT/ Svenska Dagbladet om nya siffror från Skolinspektionen som visar att var fjärde grundskola brister i undervisning i modersmål. Skånskan gör en in

Läs mer Läs mer

Publicerat den 22 februari, 2014

OECD rapporten visar vägen

Inget utbildningssystem är bättre än sina lärare sade OECD:s Pisa-ansvarige Andreas Schleicher i början av veckan. Sedan dess har OECDs bedömning om att Sverige behöver höj

Läs mer Läs mer

Publicerat den 20 februari, 2014

Malmös elever har valt till gymnasiet

Den första omgången av skolvalet till gymnasiet i Skåne är över. Det fria skolvalet har gjort att 3 724 elever i Malmö har kunnat välja det gymnasieprogram som passar just

Läs mer Läs mer

Publicerat den 13 februari, 2014

Har du valt skola än?

Nu närmar vi oss slutet av gymnasievalet i hela Sverige. På några orter har eleverna redan gjort sina skolval, men för många är det fortfarande ett par dagar kvar. Valmöjlig

Läs mer Läs mer

Publicerat den 12 februari, 2014

Jag har valt

Gästbloggare Linda Forssén, rektor och förskolechef på Nya Skolan i Lilla Edet. Just nu diskuteras det mycket om valen i den svenska skolan. Ska vi välja att förstatliga sk

Läs mer Läs mer

Publicerat den 10 februari, 2014

Skolvalet lyfter kvalitetsfrågorna

Vi har länge vetat vad vi behöver göra för att skolan ska bli bättre. Framförallt behöver vi satsa på ledarskapet och kvaliteten i undervisningen i varje klassrum. Det visa

Läs mer Läs mer

Publicerat den 6 februari, 2014

Fråga Kicki Lodin om skolvalet

De närmaste dagarna kommer massor av niondeklassare runt om i Sverige välja gymnasium. Det är ett val som många upplever som svårt och stort, vilket jag har full förståelse

Läs mer Läs mer

Publicerat den 4 februari, 2014

Nu startar vi Skolvalet.nu!

Sedan jag startade mitt jobb på Friskolornas riksförbund i augusti har jag fått många frågor om det fria skolvalet. Det kan vara från journalister och från politiker eller a

Läs mer Läs mer

Skolvalet på Twitter

Failed to open http://app.meltwaterbuzz.com/feed/auto/197798.xml