Med personlig utveckling i fokus på Lust & Lära

#

Lust & Lära i Bollnäs

Fokus på personlig utveckling, en nära dialog mellan lärare och elever och ett stort engagemang från de vuxna. Det lägger grunden för en trygg och bra skolgång menar rektor Anders Ringård, en av grundarna till Lust & Lära i Bollnäs.

Anders Ringård var själv rektor på en kommunal skola i Bollnäs, men kände att många elever inte fick det stöd de behövde. Tillsammans med några kollegor bestämde han sig för att starta en friskola, med fokus på engagerad personal som ser till varje elevs behov.

Anders Ringård– Att se eleverna och ha en bra relation med dem är jätteviktigt för att skapa en bra skolvardag. Dessutom är det också jätteviktigt att det finns bra stödfunktioner för de elever som behöver det.

På Lust & Lära handplockas lärare som drivs av det höga personliga engagemang som blivit skolans signum, och på schemat står det egna ämnet Personlig utveckling. Ämnet syftar till att stärka elevernas självförtroende och ansvarskänsla, hjälpa dem att se det egna jaget men också vilka de är i en större grupp.

– Vi får elever från olika skolor i kommunen och då är det viktigt att de redan från början lär sig hur man funkar i en grupp och hur man är en bra kompis. En annan sak som är lite ovanligt i högstadiemiljöer är att vi tar av oss skorna, det skapar en trygg hemkänsla och bidrar till en familjär stämning på skolan – trots att vi har närmare 400 elever här.

På Lust & Lära lägger ledningen stor vikt vid att vara närvarande och bygga personliga relationer med både elever och övrig personal. Anders Ringård och hans kollegors erfarenheter från den kommunala skolan är att beslutsprocesser tar lång tid, vilket skolledningen vill motverka genom att finnas på plats på skolan.

- Hos oss är den närvaron jätteviktig. Här kan personal och ledning snabbt sammanträda och fatta ett beslut samma dag om det skulle behövas.

Det här är en del av broschyren För valfrihet för barn och föräldrar från Friskolornas riksförbund (nytt fönster).

Större mångfald än någonsin

Andelen elever som går i fristående förskolor och skolor ökar. Och aldrig tidigare har de pedagogiska alternativen varit så många för föräldrar och elever. Det är en mångfald som blivit möjlig tack vare rätten att välja förskola och skola.

Mer läsning om mångfalden i skolan

Disciplin och en internationell pedagogik på Engelska skolan

Nöjda barn och trygga föräldrar på Solberga förskola

Helhetslösning för varje elev på Pusselbiten skola

 

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter