Lärlingsgymnasiet – smartaste vägen till jobb

#

Lärlingsgymnasiet

Bild: Lärlingsgymnasiet

Lärlingsgymnasiet i Sverige AB erbjuder sedan 2008 en unik möjlighet för elever att få en yrkesutbildning ute i arbetslivet. Ungdomarna blir kontrakterade lärlingar och med den yrkesexamen som utbildningen leder till går de ut som direkt anställningsbara inom yrket. De får både arbetslivserfarenhet och kontakter redan under utbildningen.

– Drivkraften har från start varit att i samverkan med näringslivet och våra värdföretag – idag 800 stycken – uppnå anställningsbarhet och en yrkesexamen för våra gymnasieungdomar, säger Marianne Jakobsson, VD.

– Vi sätter lärlingen i fokus, vilket gett en förståelse för och ett gediget handhavande och tillmötesgående av elever med olika förmågor.

Näringslivet efterfrågar lärlingar hos Lärlingsgymnasiet, vilket kan förklara att Lärlingsgymnasiet är populärt och har kö till sina utbildningar. Och förutom att näringslivet är den största samverkanspartnern så samverkar Lärlingsgymnasiet också med Yrkeshögskolan.

– Vi står för kvalitet, småskalighet och anställningsbarhet. Idag har vi cirka 300 lärlingar. Vi har 55 anställda eftersom utbildningsformen kräver hög lärartäthet. Både vår skolförlagda och arbetsförlagda arbetsmiljö är kvalitetssäkrad och vid Skolinspektionens senaste tillsyn var vår verksamhet utan anmärkning.

Lärlingsgymnasiets utbildningar är riksrekryterande, vilket gör att ungdomar från hela Sverige kan söka sig dit. Verksamheten bedrivs idag på två orter i Västra Götaland, men med siktet inställt på ytterligare en skola snart.

Det här är en del av broschyren För valfrihet för barn och föräldrar från Friskolornas riksförbund (nytt fönster).

Större mångfald än någonsin

Andelen elever som går i fristående förskolor och skolor ökar. Och aldrig tidigare har de pedagogiska alternativen varit så många för föräldrar och elever. Det är en mångfald som blivit möjlig tack vare rätten att välja förskola och skola.

Mer läsning

Läs fler artiklar om mångfalden bland friskolorna

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter