Läraren det viktigaste för skolresultaten

#

Lärare 

För att likna de framgångsrika länderna i PISA behöver Sverige satsa mer på lärarna, och höja förväntningarna på alla elever, enligt OECD:s utbildningsexpert.

På tisdagen den 18 februari presenterade OECD:s utbildningsexpert sin analys av Sveriges sjunkande resultat i PISA-undersökningen för riksdagens utbildningsutskott. Han hade en rad tydliga rekommendationer på hur vi kan lära av de länder som lyckas bättre.

Inte resursbrist, men brist på skickliga lärare

Tvärtemot vad många hävdar i den svenska debatten är varken brist på resurser eller för stora klasser troliga förklaringar till den svenska skolans problem, enligt OECD. Sverige hör till de tio länder som satsar mest pengar på skolan, och klasserna är redan relativt små. Men lärarnas löner är låga, jämfört med andra yrkeskategorier med samma utbildning. I framgångsrika länder är lärarlönerna oftast betydligt högre, konstaterade OECD:s expert Andreas Schleicher, och slog fast: Ett utbildningssystem kan aldrig bli bättre än dess lärare. Men en allmän höjning av lärarnas löner skulle knappast hjälpa, däremot krävs större skillnader, enligt OECD:s analys. Det är de skickliga lärarna som ska belönas.

Dålig ordning och låg uthållighet

Svenska elever är intresserade av att lära sig mer, och de tycker att matematik (som var i fokus i senaste PISA-testet) är roligt. De har också gott självförtroende. Samtidigt har de lättare att tappa intresset för en uppgift de har påbörjat, och ger oftare upp om det blir svårt, jämfört med elever i andra länder. De svenska eleverna kommer också oftare för sent till lektionen och skolkar mer. Det är vanligare att elever med svagare socioekonomisk bakgrund skolkar i Sverige, jämfört med andra länder.

Låga förväntningar håller tillbaka eleverna

I Sverige har en elev vars föräldrar har låg utbildning mindre chans att bli riktigt bra i matematik, jämfört med en elev i de framgångsrikaste länderna. Det kan ha samband med både rektorns, föräldrarnas och lärarnas förväntningar. En femtedel av svenska elever går i en skola där lärarnas låga förväntningar hindrar dem från att lära sig så mycket som möjligt, enligt skolornas rektorer. Nära en tredjedel av de svenska rektorerna tyckte också att inlärningen försvårades av att lärarna måste undervisa i grupper där eleverna har väldigt olika bakgrund. När PISA undersökte föräldrarnas attityder i några utvalda länder visade det sig också att elever som hade höga förväntningar på sig hemifrån presterade bättre, oavsett hur hög utbildning deras föräldrar hade. Svenska föräldrar deltog inte i undersökningen.

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter