Intresset styr vid val av gymnasieprogram

#, #

intresse

Elever som ska välja gymnasieprogram väljer främst utifrån intresse och vilka kunskaper programmet ger. De vill också ha många valmöjligheter och kunna läsa vidare på högskola.

Enligt Ungdomsbarometern är det framför allt elevernas intresse som avgör vilket gymnasieprogram de väljer. Hela 65 procent av de tillfrågade ungdomarna uppger att intresse för ämnesinriktningen är allra viktigast, eller att utbildningen ger de kunskaper de tror att de behöver (56 procent). Nästan lika viktigt är det att ha många valmöjligheter i framtiden (51 procent) och att utbildningen ger behörighet till en högre utbildning (47 procent).

Vad omgivningen tycker verkar vara mindre viktigt; endast 12 procent sade att de hade valt utifrån vad deras familj tyckte, och 6 procent sade att de hade valt samma som kompisarna. Det är inte heller särskilt många som gör taktiska val – endast 4 respektive 6 procent angav att de hade valt ett program för att kunna få olika förmåner, som körkort, eller för att det var lätt att få bra betyg.

 

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter