”Att välja skola är en viktig rättighet”

#

Mattias Hallberg, ordförande för Sveriges Elevkårer, förklarar sin syn på det fria skolvalet och vad det innebär för hans medlemmar.

mattias-press1

Vad tycker ni om skolvalet?

Att få välja sin skola är en viktig rättighet för elever. Att både kunna välja den skola man vill gå på, men också att kunna välja bort den skola man inte vill gå på.

Vad uppskattar era medlemmar med det fria skolvalet?

När man väljer, framför allt till gymnasiet, så är det för många första gången man gör ett riktigt avgörande val i livet. Så har det varit länge eftersom man alltid valt program men möjligheten att välja skola gör det också möjligt att hitta rätt skolmiljö, storlek på skola, ett område man trivs i och andra saker som påverkar hur man mår i skolan.

Vad är det bästa respektive det sämsta med det fria skolvalet?

Det bästa är att det skapas en större känsla av samhörighet när man väljer sin skola. Vi vill att alla ska välja en skola där de kommer till sin rätt, både individuellt och socialt.

Det sämsta är att det finns en risk att välja fel. Och det kan bli mycket kostsamt för individen att hamna på en skola sin inte håller god kvalitet.

Varför stödjer ni skolvalet?

Vi tror inte att det fria skolvalet är perfekt utan att det hela tiden måste utvecklas, till exempel med mer resurser till studie- och yrkesvägledning. Men i grund och botten stöder vi det eftersom en majoritet av eleverna vill kunna välja skola.

Vad skulle det innebära om skolvalet förbjöds eller begränsades?

Det uppenbara är ju att många elever inte skulle få gå på den skola de önskar. Ur ett bredare perspektiv tror jag också att det skulle få ganska långtgående konsekvenser för vilka skolor som finns och var de finns.

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter