Valet ska vara ditt

En elevs utbildning är uppbyggd likt en stege. Den utbildning man läser utgör stegpinnarna – regelbundna och identiska på alla stegar. Själva skolan är resten av stegen – den del som håller samman pinnarna och avgör hur stabil den är att stå på. Stegar kan variera i längd, standard och stabilitet. En stark och välbyggd konstruktion gör att man kan hålla sig fast även om det börjar blåsa, medan en illa konstruerad variant kan välta. Den som väljer rätt får det lättare att ta sig upp på de högsta taken. Vilken steglängd och typ som passar just dig är givetvis individuellt och bara du kan avgöra det. På samma sätt kan en viss skola ge dig det stöd och den motivation du behöver för att nå toppen, medan en annan är helt fel för dig. Vilken skola du väljer har en enorm påverkan på ditt liv och formar både nutid och framtid. Jag anser därför att det är av yttersta vikt att det fria skolvalet förblir en självklarhet i dagens samhälle!

 

Skolverkets chef Anna Ekström konstaterar i en tidningsartikel att det idag finns stora skillnader i likvärdighet i den svenska skolan – en konsekvens av att Sveriges elever fritt får välja vart de vill studera. Detta ges en negativ framtoning och jag som läsare får ingen insikt i alla de positiva aspekter som det fria skolvalet innebär. Om en skola har ett rykte om sig att ha enastående lärare och bra undervisning är det självfallet att fler elever vill söka dit. Konsekvensen blir att den allmänna studiemotivationen på den skolan ökar. Ekström beskriver denna konkurrens som problematisk, men jag är benägen att argumentera för motsatsen. Då efterfrågan på högkvalitativ utbildning ökar, tvingas skolorna kämpa för elevernas och föräldrarnas intresse och resultatet blir en generellt större strävan efter förbättrad undervisning.  Detta gynnar i slutändan eleverna och den svenska skolan som helhet.

 

De skolor som många söker sig bort från, i och med det fria valet, kan lättare fångas upp av staten och ges stöd, då det blir lättare att se vad som fungerar bra och lockar till sig eleverna. Förhoppningsvis kan detta effektiviseras, så att eleverna aldrig hamnar i den situationen då deras skola går i konkurs. Förutom detta anser jag att staten ska se till att tillgängligheten till information inför valen är likvärdig oavsett bostadsområde och föräldraengagemang.

 

Ett fritt val tenderar ofta att resultera i att likasinnade människor söker sig till samma ställen, så även i skolvalet. Detta ser jag som något mycket positivt, eftersom gemensamma intressen och mål ofta leder till ökad samhörighet och gemenskap. De flesta finner det också lättare att hitta vänner bland människor de kan identifiera sig med. Fortsättningsvis skulle ett programbegränsat skolval leda till att exempelvis en musikintresserad elev automatiskt blir placerad i en musikklass på ett närliggande gymnasium, istället för ett specialiserat musikgymnasium längre bort med betydligt fler musikintresserade och större resurser.

 

Den kanske allra viktigaste argumentet för det fria skolvalet är dock att det är just fritt. Det ger dig som elev chansen att ta ställning – att göra ett val. Du får möjligheten att påverka och bestämma över ditt liv och det är precis så jag tycker att det ska vara – ingen annan ska fatta beslutet åt dig. Din utbildning är en så pass viktig del av ditt liv att det vore närmast absurt att inte låta dig välja vad du vill göra av den.

 

Sammanfattningsvis resulterar ett fritt skolval inte bara i bättre samhörighet och ökad gemenskap utan även i ökad konkurrens mellan skolorna, vilken tvingar dem att höja utbildningsnivån. Sist, men inte minst så leder det också till att makten ges till de som berörs av besluten. Att välja skola bör för all framtid vara upp till oss – eleverna – som ska genomföra utbildningen och inte upp till politikerna. De kan bygga sina egna stegar, så bygger vi våra!

 

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter