Det bästa med Svensk skola att ha rätt att välja skola

Min dotter började i kommunalskola.
Där kände hon sig utanför och annorlunda.
Som förälder anser jag att skolan inte stöttade henne.

Min dotter älskar att studera! Hon har i varje skola hon gått i blivit utmärkt till skolans bästa elev.
Men jag upptäckte i ett tidigt skede att hon medvetet gjorde fel på sina prov, hon ville vara som alla andra:( Jag upplever att den kommunala skolan aldrig har stöttat hennes hunger att vilja lära/ veta mer.

Min uppfattning är snarare tvärtom att skolan motarbetat henne.
Om inte hon fått möjligheten att få byta skola till IES i Eskilstuna då hade hon utan tvekan blivit skoltrött.

Nu går hon med lika sinnade elever och en skola som uppmuntrar elevers intresse och bemöter eleven ut efter dennes behov. Hon har blivit en förebild för många i skolan och hon vågar vara stolt för den hon är och får stöd till att utveckla sin kunskap. Ta inte ifrån mitt barn den rättigheten!
Vill förvissa att IES i Eskilstuna blivit utnämnd till Sveriges bästa skola, trots det ligger skolan i ett av Eskilstunas sämre område.

Ändra inte det som är bra. Ställ istället samma krav på den kommunala regimen som på den privata och lyft Sveriges kunskap!

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter