Helhetslösning för varje elev på Pusselbiten skola

#

Pusselbiten skola

Navid Ghannad upplevde att den kommunala skolan inte kunde möta sonens särskilda behov. Med stöd från Friskolornas riksförbund gjorde han slag i saken och startade Pusselbitens skola, en verksamhet med främsta fokus på att erbjuda elever med autism ett helt individanpassat pedagogiskt upplägg.

Pusselbitens skola i Dalby utanför Lund omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritids, LSS korttidsboende och ett utbildningscenter.

– Syftet är att det på alla plan ska möta elevernas individuella behov och erbjuda en helhetslösning. Det finns många barn inom spektrat som har en hemmasittarproblematik, alltså de går inte till en oanpassad skola över huvudtaget. Vi ser till att möta varje elev även när det kommer till sådant som transport och måltider, säger Navid Ghannad, som själv har en son med autism.

Tillsammans med två andra familjer med liknande erfarenheter, bestämde han sig för att 2013 starta den resursskola han själv saknade för sonen.

– Våra elever har alla någon form av neuropsykiatriskt funktionsförutsättning, som autism, och här får de möjligheten att gå i skolan utifrån sina individuella förutsättningar. Tanken är att erbjuda en helhetslösning som omfattar hela dygnet på ett sätt som inte är möjligt i en kommunal verksamhet berättar Benita Sjöberg som är skolans rektor.

– Vi har till exempel egna bilar och det är vår personal som skjutsar barnen. De som behöver åka ensamma får göra det, och de som kan tränas socialt med att ha sällskap ska få det. Det är på elevernas villkor, och för deras skull.

Trots att skolan bara har funnits i några år har responsen från föräldrar varit enorm och många står i kö. Planen och förhoppningen är att kunna starta en ny skola under 2017.

– Vi har också fått fin respons bland pedagoger som gärna vill komma hit och både ta del av verksamhetens arbete eller söker anställning, vilket är jättekul tycker både Navid och Benita.

Det här är en del av broschyren För valfrihet för barn och föräldrar från Friskolornas riksförbund (nytt fönster).

Större mångfald än någonsin

Andelen elever som går i fristående förskolor och skolor ökar. Och aldrig tidigare har de pedagogiska alternativen varit så många för föräldrar och elever. Det är en mångfald som blivit möjlig tack vare rätten att välja förskola och skola.

Mer läsning om mångfalden i skolan

Disciplin och en internationell pedagogik på Engelska skolan

Nöjda barn och trygga föräldrar på Solberga förskola

Med personlig utveckling på Lust & Lära

 

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter