”Hela första året jobbade vi ideellt”

#

Segersta

Från början var tanken med Segersta Nya Skola att rädda byskolan, men snart ändrades fokus till att starta en skola med riktigt bra kvalitet.  I januari 2013 lämnades ansökan in och precis före jul sa Skolinspektionen ja.

 

För drygt två år sedan bestämde sig Bollnäs kommun för att lägga ned ett antal små skolor ute i byarna, bland annat i Segersta. Beslutet ledde till föräldraprotester, politikerträffar och möten.  

– Efter en politikerträff kände jag att protesterna inte skulle leda någonstans och på nästa möte lanserade jag idén om att starta en friskola. Jag har jobbat med organisation och ledarskap och själv varit rektor på ett antal skolor, nu senast i Gävle kommun, så jag visste att det var möjligt, berättar Tomas Ekman, förälder på Segerstaskolan och en av initiativtagarna till Segersta Nya Skola.

Från början var många skeptiska men snart fick Tomas Ekman ihop en grupp som bestämde sig för att starta friskola. Detta var startskottet till två spår. Några fortsatte arbeta för att få kommunen att ändra sig medan andra undersökte möjligheterna att starta friskola.

– En del i byn kände sig obekväma med tanken på att starta företag, men när vi bildade en ekonomisk förening var det många som anslöt. Det breda stödet kom när vi presenterade våra demokratiska tankar och att all eventuell vinst ska gå tillbaka till skolan. Ganska snart var vi uppe i 150 medlemmar. En annan avgörande faktor var att ett stort lokalt åkeri gick in som finansiär. Då kände folk att detta verkligen gjordes med bygdehjärtat.

 

Vad blev nästa steg när ni bestämt er?

 

– Jag fick i uppdrag att sätta ihop en styrelse som skulle börja jobba med ansökan och insåg direkt att här skulle behövas många olika resurser. Nu har vi en mycket kompetent styrelse med bland ett par före detta rektorer, en forskare, en marknadsförare, en bankekonom, en administratör, en lärare, en som kan IT och en som kan fastighets- och byggnadsfrågor.

Hösten 2012 inleddes arbetet med ansökan för att få starta Segersta Nya Skola.

– Det var verkligen ett mastodontarbete. Vi delade upp oss i olika grupper och fraktioner och gick igenom allt, punkt för punkt och skapade en aktivitetsplan för genomförande och deadlines. Vi tog också hjälp av lärare och andra i nätverket för att stämma av så att vi tänkte rätt. Hela första året jobbade vi ideellt. Jag har räknat ut att vi lade ner ungefär 800 timmar bara på själva ansökan.

Föreningen gjorde en undersökning om elevunderlag, ansökte om banklöfte, fick löfte från kommunen och i januari 2013 lämnades ansökan in till Skolinspektionen. I första omgången fick skolan avslag och ombads komplettera på några punkter.

– Det var några saker som kunde åtgärdas ganska enkelt. Det som blev lite problem var att vi inte bedömdes kunna erbjuda social fostran och flexibla studiegrupper. Där fick vi verkligen gå tillbaka och lusläsa propositioner om social fostran och flexibla studiegrupper, vi tog också hjälp av Friskolornas riksförbund.

En kompletterande ansökan lämnades sedan in och precis före jul 2013 sa Skolinspektionen ja till Segersta Nya skola. Nästa steg i processen blev att ta upp diskussionen med kommunen om lokalerna.

– Nu har vi landat i ett bud och kommer att köpa loss skollokalerna den 1 mars om allt går väl. Om övertagandet sker planenligt innebär det att kommunen kommer att hyra av oss de sista månaderna innan den kommunala skolan läggs ner. Vi har även bett om en prislapp för skolans inventarier utan att röna framgång. Vi tycker det är synd med tanke på eleverna och med tanke på att en stor del är skänkt till skolan av byborna.

 

Hur går det med rekrytering av lärare?

 

– En intresseunderökning bland personalen på den kommunala skolan gjordes i höstas. Vi välkomnar lärarna att söka tjänsterna, men lämnar inga löften om själva tillsättandet annat än att det kommer att göras i linje med Skolverkets krav och våra egna rekryteringskrav. Platsannoser har vi redan ute på arbetsmarknaden och vår egen hemsida.

 

Kommer skolan att ha någon särskild profil?

 

– Från början var tanken bara att rädda byskolan, men snart ändrades fokus helt till att starta en skola med riktigt bra kvalitet. Tack vare ett sökt EU-bidrag kunde vi åka ner till Stockholm på konferensen Framtidens lärande. Det var jättebra eftersom vi vill jobba digitalt både i utbildning och i kontakt med omvärlden. Vi kommer också att satsa på friskvård och hälsa, laga egen mat på skolan, erbjuda barnen hög delaktighet och ha mycket rörelse på schemat.

Under åren från idé till i dag så har Segersta Nya skola hunnit med att bygga upp ett nätverk med andra små fristående skolor i kommunen och bestämt sig för att samarbeta på många plan.

– Våra skolor kommer att kunna dela på inköp av IT-system, utbildningar och så vidare. Vi kommer också att ha gemensamma temaarbeten, friluftsdagar och träffas kontinuerligt, både fysiskt och digitalt, för att utbyta erfarenheter. Vi kommer till och med att kunna ha möjligheter till ämneslag och gemensamma planeringar, något som är mycket bra. För lärarna på en sådan här liten skola är det viktigt med ett utökat lärarrum för att kunna utvecklas.

 

Här och här kan du läsa mer om processen med att ansöka om att starta friskola och här finns är en checklista med mera. 

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter