”Här pratar vi inte om diagnoser – vi pratar om möjligheter”

#

daniella2I femte klass fick Daniella veta att hon hade grav dyslexi. Då hade hon kämpat på med både läsning och stavning och tack vare det hårda arbetet ändå hängt med i skolan. I sexan bytte hon till Kunskapsskolan i Enskede och fick tillgång till en mängd hjälpmedel som har förenklat hennes skolvardag. Inte minst har det nära samarbetet med skolans specialpedagog Catrin Söderman gett resultat.

Daniella Heljeved har alltid har vetat att hon har dyslexi, berättar hon. Hennes mamma förstod det redan på förskolan eftersom hon visade alla tecken på det – precis som hennes äldre syskon gjort. När Daniella började första klass ansåg inte pedagogerna att hennes svårigheter med att lära sig att läsa och skriva skilde sig från andra barn. Men det blev inte bättre. När Daniella skulle göra ett stavningstest i femman upptäckte lärarna att hon hade stora problem med stavningen. Hon fick göra en utredning där det konstaterades att hon hade grav dyslexi.

- Det var jobbigt att det dröjde så länge eftersom alla andra i skolan som hade dyslexi fick skriva sina texter på datorn medan jag fick skriva för hand. Jag hann inte alltid med mina skrivläxor och inlämningsuppgifter. Men det gick ganska bra ändå eftersom min mamma alltid har hjälpt mig och sett till att jag har legat ett steg före för att jag ska hinna med.

När Daniella skulle börja i sjätte klass bytte hon skola till Kunskapsskolan i Enskede. Hon och hennes mamma hade läst på om skolan och fastnat för beskrivningarna av skolans arbetssätt. På skolan fanns även specialpedagogen Catrin Söderman. Hon har arbetat på Kunskapsskolan i tolv år och har under de åren byggt upp en verksamhet kring elever i behov av särskilt stöd.

- När jag kom hit ville jag arbeta med handledning av både lärare och elever och vara en viktig kugge bland andra viktiga kuggar i ett maskineri kring elever i behov av särskilt stöd. Vi pratar inte så mycket om diagnoser här, i stället pratar vi om möjligheter.

Catrin arbetar med språklärarna under de första fyra eller sex veckorna i årskurs sex. I klassrummen presenterar hon sig aldrig som specialpedagog utan berättar att hon är lärare i svenska och engelska. Under den tiden kartlägger hon eleverna, tillsammans med de andra lärarna, genom ett antal muntliga och skriftliga tester för att se deras styrkor och se vad de behöver arbeta mer med. Därefter bildas det smågrupper i olika ämnen där eleverna kan få stöd.

- Många elever går i alla ämnesgrupper och enskilt hos mig, det gör att det blir ett rum för lärande här, på samma sätt som man går till bilden eller slöjden. Jag blandar grupper också och arbetar med elever mot A, B, C, D och E i alla ämnen förutom matte. Det finns åtta mattelärare på skolan som själva har hand om elever i behov av särskilt stöd i just matte.

Daniella går nu i sjunde klass. Hon konstaterar att det har inneburit stor skillnad att börja på Kunskapsskolan, och att få arbeta tillsammans med Catrin.

- Man får jobba i sin egen takt och jag har alltid något att jobba med. Här finns det alltid någon som stöttar mig att fortsätta framåt – det är en jättestor skillnad. På min förra skola hade man en bok där man skulle skriva uppgifter i om man var färdig med det som alla skulle göra. Eftersom jag alltid låg steget före innebar det att jag ofta bara fick sitta och vänta.

- Daniella hade massor av styrkor när hon kom hit. Det var stavningen och läshastigheten som vi behövde arbeta med. Hon är väldigt mottaglig för att jobba med studieteknik och hade massor av egna idéer på hur hon ville göra, eftersom hon har testat så många olika sätt, säger Catrin.

Tack vare det flitiga arbete som Daniella gjort på egen hand hade hon med sig knep som hon nu har delat med sig till andra elever på Kunskapsskolan. Bland annat har hon inspirerat dem att redovisa på ett annorlunda sätt.

- Jag skulle göra en muntlig redovisning om kolets och vattnets kretslopp framme vid tavlan. Men i stället för att bara berätta, som de flesta lärarna gör, så ritade jag bilder med förklaringar. Det hänger ihop med att jag är visuell.

- Hennes presentation har inneburit att flera andra elever har börjat arbeta med tankekartor och med bilder i större utsträckning, fyller Catrin i.

Utöver arbetet i smågrupperna arbetar Daniella och Catrin med Rydaholmsmetoden för att öka på Daniellas läshastighet. De arbetar även mer specifikt med avkodning. Daniella har också flera hjälpmedel som hon använder för att underlätta skolarbetet. Till en början var det lite svårt att vänja sig vid dem, konstaterar hon, men nu är de en naturlig del av hennes vardag.

Utöver den egna datorn använder Daniella olika appar för stavning och en så kallad Smart Pen som spelar in vad läraren säger på lektionerna och kopplar ihop det med de stödord som hon skriver. Hon har även program för uppläsning av böcker som har gett henne något som hon har saknat hela sitt liv – läslust.

- Jag har alltid avskytt att läsa, det har varit hemskt, men den här veckan har jag läst ut sju böcker! Catrin har alltid pratat om hur viktigt det är med läsförståelse och jag började läsa böcker från hennes bibliotek, och det har bara blivit roligare och roligare.

Enligt Catrin ligger hemligheten i samarbetet med Daniella, och egentligen med alla elever, att få dem att känna sig sedda och att arbeta mot tydliga mål.

- Här blir Daniella sedd för den duktiga elev hon är och det är fantastiskt att se hur hon har använt sig av sina hjälpmedel och utvecklats. Jag brukar säga att det inte är finare att läsa med ögonen än med öronen.

Daniella har redan bestämt sig för vilken skola hon ska söka till efter högstadiet:

- Jag vill börja på Kunskapsgymnasiet eftersom jag verkligen gillar det här arbetssättet och jag är ganska säker på att jag ska välja Natur.

 

 

Om Kunskapsskolan

  • Kunskapsskolan har 29 grundskolor och sju gymnasier
  • Eleverna undervisas på föreläsningar och i workshops
  • Samtliga läromedel finns tillgängliga på skolans webbportal
  • Varje elev har en av skolans lärare som handledare
  • Eleverna har en loggbok med en individuell veckoplanering
  • Eleverna erbjuds extra stöd i svenska, engelska, matematik och ämneskurserna

 

 

 

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter