Hallå där Anita Westerberg, VD på Glada Hudikgymnasiet

#, #

… som den 3 april får ta emot utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 från kungen.

Anita-Westerberg

Varför får ni den här utmärkelsen?

Eftersom vi är bra på systematiskt kvalitetsarbete. Vi har rutiner för att ständigt jobba med förbättring, vilket gör att vi hela tiden ligger på och knuffar verksamheten i rätt riktning. Det fungerar inte att låta det gå ett helt läsår innan man stämmer av hur det har gått. Det gäller att mäta och analysera olika indikatorer löpande under läsåret för att ha koll på att vi är på väg mot våra mål. Är vi på väg åt fel håll styr vi tillbaka på rätt spår.

Det här är något som pågår i hela organisationen, ledningen, elever och lärare är involverade, annars fungerar det inte. I utmärkelsen Svensk Kvalitet granskas verksamheten utifrån sju huvudkriterier och 25 delkriterier där nivån bedöms på en skala från 1-7. Nivå 7 beskrivs som världsklass och är i princip ouppnåelig. Vi bedömdes ligga på nivå 7 på två delkriterier; ledarskap för ständiga förbättringar och medarbetarnas engagemang och delaktighet – det var väldigt roligt! 

Vad kännetecknar Glada Hudikgymnasiet?

I första hand är det vår kultur – hur vi har bestämt att vi ska ha det tillsammans under resans gång. Det handlar inte enbart om kunskapsinhämtning och betyg, elever och lärare måste ha roligt också.

Vi arbetar med två viktiga övergripande mål i verksamheten. Det första är att man ska utvecklas som person och trivas och tycka att det är roligt att gå till skolan och jobbet.

Det andra målet är elevernas akademiska resultat som ska ligga över riksgenomsnittet. De här två målen bryter vi ner, och utifrån dem mäter vi och följer upp.

Kommer utmärkelsen att påverka ert fortsatta arbete?

Nej – vi gör det vi gör oavsett om vi vinner priser eller inte. Men ett pris är ju naturligtvis ett roligt erkännande.

Ni kommer att ha ett kvalitetsseminarium och öppet hus den 7 maj – vad händer då?

De som vinner utmärkelsen åtar sig att sprida kunskaper till andra om hur man arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Vi kommer att ha två öppna hus, ett i vår och ett under hösten, där vi bjuder in skolfolk i vår kommun, men också företagsledare i andra branscher, till ett öppet hus för att visa hur vi tänker och jobbar.

Läs mer om utmärkelsen Svensk Kvalitet här och om Glada Hudikgymnasiets kvalitetsseminarium och öppet hus här 

Om Glada Hudikgymnasiet

Startade 2006 i Hudiksvall. På gymnasiet går 135 elever fördelade på fyra program:

  • Barn- och fritidsprogrammet
  • Ekonomiprogrammet
  • Estetiska programmet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet

Samtliga elever får också genomgå en ledarskapsutbildning.

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter