Vilken instans avgör om jag får starta fristående förskola? Vem godkänner ansökan?

För att få driva en fristående förskola krävs att huvudmannen (den organisation som ska driva förskolan – en ekonomisk förening, ett aktiebolag, en stiftelse osv.) blir godkänd av den kommun där förskolan ska finnas och det är också kommunen som har tillsyn över att huvudmannen driver verksamheten på det sätt som krävs enligt skollagen, läroplanen och andra bestämmelser. Den som vill starta en fristående förskola ska alltså ansöka om godkännande hos kommunen där förskolan är tänkt att finnas. Hur ansökan ska gå till kan se olika ut i olika kommuner. Ansökningsblanketten finns oftast på kommunens hemsida, tillsammans med en instruktion om vad som ska bifogas ansökan. Man kan också ringa till den förvaltning på kommunen som har hand om förskoleverksamheten för att få rätt information. Hos de flesta kommuner kan man göra en ansökan när som helst under året. Andra kommuner har bestämda ansökningstider med en sista tid för ansökan.

Här kan man läsa lite mer om vad som gäller för fristående förskolor.

/ Mariette

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter