Vad är ett föräldrakooperativ?

Det innebär att det är barnens föräldrar som driver förskolan tillsammans. Det vanliga är att var och en har lika stor andel och därmed även har lika mycket att säga till om över hur förskolan ska skötas. Föräldrarna kan till exempel driva ett kooperativ som en ekonomisk förening, där föräldrarna är medlemmar så länge de har barn på förskolan.

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter