Hur vet jag om jag får plats på skolan?

Om det finns fler sökande än platser på en fristående skola sker antagningen efter den urvalsmodell skolan tillämpar. Urvalsgrunderna ska vara godkända av Skolinspektionen och de vanligaste är kötid, syskonförtur och geografisk närhet. Om skolan även har förskoleverksamhet kan barn som gått på förskolan ha förtur till grundskolan. Fristående skolor kan också välja att vända sig enbart till elever med behov av särskilt stöd. När antagningen är klar får du ett besked om plats från skolan eller kommunen. Här kan du ta del av Skolinspektionens information om urvalsgrunder.

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter