Kan jag få förskoleplats kvällstid?

Det finns ingen lagstadgad skyldighet för vare sig kommunen eller fristående förskolor att ha barnomsorg på kvällen eller natten, så möjligheten till förskoleplats under obekväm arbetstid varierar mellan olika platser i landet. Hör av dig till förskolorna på din ort för att få besked om de bedriver förskola på obekväm arbetstid eller inte.

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter