Har friskolorna andra regler?

Friskolornas verksamhet, precis som alla andra skolors verksamhet, regleras i skollagen, läroplanerna och andra skolförordningar. Fristående skolor måste ha tillstånd från Skolinspektionen, som också regelbundet inspekterar alla skolor. Vid inspektionen kontrolleras att lagstiftningen följs; bland annat att eleverna får den undervisning och stöd som de har rätt till, att man arbetar förebyggande och vidtar åtgärder mot kränkande behandling, att elever erbjuds modersmålsundervisning samt får tillgång till elevhälsa och skolbibliotek.

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter