Hur vet jag att den skola jag väljer har en stabil ekonomi?

De bästa förutsättningarna för att bedriva en långsiktigt stabil verksamhet har de skolor som fyller alla sina utbildningsplatser, visar på goda resultat och har nöjda elever och föräldrar. Andelen elever som går ut med godkända betyg och/eller behörighet till högre studier är offentlig information som är lätt att hitta, bland annat på www.valjaskola.se och www.grundskolekvalitet.se. Många kommuner och fristående huvudmän genomför regelbundet enkäter med elever och föräldrar som kan ge svar på vilken kvalitet skolan håller. 

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter