Är det vanligt att kommunerna inte ger skjuts till friskolor utan bara till de kommunala?

Skolskjutsen är för många kommuner en väldigt dyr utgift. Därför står det i skollagen att en elev i första hand har rätt till skolskjuts från den skola man normalt skulle blivit placerad i (om man uppfyller vissa avståndskrav mellan hemmet och skolan). Men om eleven väljer en annan skola än den eleven normalt hör till, oavsett om eleven väljer en annan kommunal skola eller en fristående skola, så är det inte självklart så att man har rätt till skjuts. I skollagen sägs att kommunen kan bevilja skolskjuts för en elev som valt en annan skola, om det kan ske utan att det blir en merkostnad för kommunen. Dvs hade eleven haft rätt till skolskjuts till den skola den skulle gått i, och det inte kostar mer med skjuts till den skola eleven i stället valt, så kan eleven ha rätt till skolskjuts. Många kommuner tycker att det blir en merkostnad när eleven väljer en annan skola i vilket fall som helst; det blir svårare med bussupphandlingar osv, så det är ändå betydligt färre elever som får skjuts i dessa fall. Det går att överklaga ett beslut att neka en elev skolskjuts till förvaltningsrätten. Här är en länk till Skolverkets information om skolskjuts.

/ Gudrun

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter