Frågor och svar om gymnasiet

Här har vi samlat svar på vanliga frågor inför gymnasievalet och vad som gäller för friskolor. Skicka din fråga till vår frågelåda om du inte hittar svar här.

Kostar det pengar att gå i en friskola?

Nej, fristående skolor får inte ta ut några avgifter för utbildningen. Avgifter för skolmåltider kan dock tas ut i gymnasiet, om skolpengen från elevens hemkommun inte täcker det. Det gäller i så fall också om eleven väljer en kommunal gymnasieskola.

 

Hur fungerar det fria skolvalet?

Det fria skolvalet gör att alla elever har rätt att välja vilken skola de vill gå på. Det är alltså eleven, tillsammans med sina föräldrar, som bestämmer vilken skola man vill gå i. Systemet är möjligt genom den så kallade skolpengen som alla elever i Sverige tilldelas och som används för att finansiera alla skolor, kommunala som fristående skolor.

Vilka driver friskolor?

Friskolor ägs och drivs i olika former, allt från ekonomisk förening till ideell förening eller aktiebolag. Nio av tio skolföretag driver endast en skola medan en tiondel drivs av större företag.

Vad är en friskola?

Det är en skola som drivs av en annan ägare än en kommun eller ett landsting. Fristående skolor, precis som kommunala skolor, finansieras helt av offentliga medel och får inte ta ut elevavgifter. Alla elever har rätt och möjlighet att via ett aktivt val gå i fristående skola. Fristående skolor finns såväl inom förskolan, fritidshem, grund- och på gymnasienivå som på grundsär- och gymnasiesärskola.

Vad är skolpeng?

Alla elever i Sverige har en skolpeng. Skolpengen utgörs av ett grundbelopp för varje elev och ett tilläggsbelopp för elever som har behov av särskilt stöd. Skolpengen ska inte bara täcka undervisningen, utan även utgifter som elevhälsa och måltider. Det är genom skolpengen som alla skolor finansierar sin verksamhet, kommunala som fristående skolor. Varje kommun beslutar själv nivån på skolpengen, som alltså varierar mellan olika kommuner.

Är det svårare att komma in på en friskola?

Alla gymnasieskolor använder betygen som urval. Därför blir det svårare att komma in på populära skolor. Det finns också vissa behörighetsregler för att få påbörja en gymnasieutbildning, de ser olika för yrkesprogram och högskoleförberedande program. Sedan finns det vissa utbildningar inom det estetiska området, spetsutbildningar och idrottsprogram, kan ha särskilda antagningskrav och ibland tester. Skolverket har mer information om detta.

Hur vet jag vilken skola som är bäst för mig?

Det finns flera olika sidor som jämför skolor, t ex Skolverkets sidor utbildningsinfo.se och väljaskola.se.

När du har hittat ett par alternativ som verkar intressanta är ett bra sätt att skaffa sig en bild av skolan och lärare att gå på öppet hus. De flesta skolor anordnar öppet hus inför omvalsperioden under våren samt under hösten/vintern. Det brukar också finnas elever från skolan att prata med.

 

Hur vet jag att den skola jag väljer har en stabil ekonomi?

De bästa förutsättningarna för att bedriva en långsiktigt stabil verksamhet har de skolor som fyller alla sina utbildningsplatser, visar på goda resultat och har nöjda elever och föräldrar. Andelen elever som går ut med godkända betyg och/eller behörighet till högre studier är offentlig information som är lätt att hitta, bland annat på www.valjaskola.se och www.grundskolekvalitet.se. Många kommuner och fristående huvudmän genomför regelbundet enkäter med elever och föräldrar som kan ge svar på vilken kvalitet skolan håller. 

Hur kontrolleras skolorna?

Den statliga Skolinspektionen genomför regelbundet tillsyn av alla Sveriges skolor, kommunala som fristående. Om Skolinspektionen upptäcker missförhållanden kan de dra in tillståndet för skolan.

Går det att byta skola om man inte trivs?

Det är möjligt att byta program eller skola om man inte trivs eller önskar en annan pedagogisk inriktning. Varje kommun har olika regler för när man kan byta skola, så vänd dig till din kommun för ytterligare information.

Vad krävs för att komma in?

Betyg används som sökkriterium för alla skolor på gymnasienivå. Betygen från höstterminen används för att ge en preliminär uppskattning om hur du ligger till på de utbildningar du sökt. Den slutliga antagningen görs i slutet på juni och baseras på slutbetygen.

 

Har friskolorna andra regler?

Friskolornas verksamhet, precis som alla andra skolors verksamhet, regleras i skollagen, läroplanerna och andra skolförordningar. Fristående skolor måste ha tillstånd från Skolinspektionen, som också regelbundet inspekterar alla skolor. Vid inspektionen kontrolleras att lagstiftningen följs; bland annat att eleverna får den undervisning och stöd som de har rätt till, att man arbetar förebyggande och vidtar åtgärder mot kränkande behandling, att elever erbjuds modersmålsundervisning samt får tillgång till elevhälsa och skolbibliotek.

Skolval på Linkedin Skolval på Facebook Skolval på Twitter