Frågor och svar om grundskolan

Här har vi samlat svar på vanliga frågor om grundskolevalet och vad som gäller för friskolor. Skicka din fråga till vår frågelåda om du inte hittar något svar här.

Kan jag välja grundskola?

Ja, det fria skolvalet gör att alla elever och föräldrar har rätt att söka till de fristående och kommunala skolor de vill. Utbudet av skolor att välja bland varierar mellan olika platser i landet. Elever och föräldrar kan också välja en fristående skola i en annan kommun än den de bor i.

 

Hur fungerar det fria skolvalet?

Det fria skolvalet gör att alla elever och föräldrar har rätt att söka till de skolor de vill, både fristående och kommunala skolor. Hur du ansöker kan variera mellan skolor och kommuner. Tidpunkten när valet av skola ska göras kan också variera. Kontakta skolan eller kommunen för att få veta hur och när valet av skola ska göras.

Vad är skolpeng?

Alla elever i Sverige har en skolpeng. Skolpengen utgörs av ett grundbelopp för varje elev och ett tilläggsbelopp för elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Skolpengen ska inte bara täcka undervisningen, utan även utgifter som elevhälsa och måltider. Det är genom skolpengen som alla skolor finansierar sin verksamhet, kommunala som fristående skolor. Varje kommun beslutar själv nivån på skolpengen, som alltså varierar mellan olika kommuner.

Vad är en friskola?

Det är en skola som drivs av en annan huvudman än en kommun eller ett landsting. Fristående skolor finansieras av kommunala bidrag (skolpeng) och får inte ta ut avgifter. Alla har rätt att söka sig till en fristående skola. Fristående skolor finns i alla skolformer, alltså förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola.

 

Kostar det pengar att gå i en friskola?

Nej, fristående skolor får inte ta ut några avgifter för utbildningen. Avgifter för skolmåltider kan dock tas ut i gymnasiet, om det inte ingår i skolpengen från elevens hemkommun. Det gäller i så fall också om eleven väljer en kommunal gymnasieskola.

Hur vet jag hur bra en grundskola är?

Det går till exempel att jämföra skolors resultat på väljaskola.se. Skolor utvärderar också ofta sin verksamhet genom elev- och föräldraenkäter. Resultatet kan finnas på skolans hemsida, eller så kan du kontakta skolan och be att få ta del av det. Besök de skolor du är intresserad av och ställ frågor till lärare och skolledare.

Kan en friskola neka antagning?

Nej, friskolor är öppna för alla barn och ska i mån av plats ta emot alla barn som söker. Endast de urvalskriterier som Skolinspektionen godkänt får användas om det finns fler sökande än platser. Det finns också ett undantag för skolor som specialiserat sig på elever med särskilt stödbehov.

Hur vet jag om jag får plats på skolan?

Om det finns fler sökande än platser på en fristående skola sker antagningen efter den urvalsmodell skolan tillämpar. Urvalsgrunderna ska vara godkända av Skolinspektionen och de vanligaste är kötid, syskonförtur och geografisk närhet. Om skolan även har förskoleverksamhet kan barn som gått på förskolan ha förtur till grundskolan. Fristående skolor kan också välja att vända sig enbart till elever med behov av särskilt stöd. När antagningen är klar får du ett besked om plats från skolan eller kommunen. Här kan du ta del av Skolinspektionens information om urvalsgrunder.

Skolval på Linkedin Skolval på Facebook Skolval på Twitter