Frågor och svar om förskolan

Här har vi samlat svar på vanliga frågor om förskolevalet och vad som gäller för friskolor. Skicka gärna din fråga till vår frågelåda om du inte hittar något svar här.

Kan jag välja förskola?

Ja, du har rätt att välja förskola till ditt barn. I de flesta kommuner finns olika kommunala och fristående förskolor att välja mellan. På kommunens hemsida ska det finnas kontaktuppgifter till alla förskolor, både kommunala och fristående. Fristående förskolor kan hantera antagningen själva eller ihop med kommunen. Kontakta förskolan för att få reda på hur du ansöker om plats.

Vad är en fristående förskola?

Det är en förskola som drivs av en enskild huvudman, det är alltså inte kommunen som driver förskolan. Fristående förskolor kan drivas i olika organisationsformer, till exempel som förening eller i bolagsform. Ibland drivs förskolorna som föräldrakooperativ.

Kostar det pengar att ha sitt barn i en fristående förskola?

Avgiften för förskola regleras genom den så kallade maxtaxan som gäller både kommunala och fristående förskolor. Det innebär att det finns en gräns för hur hög avgiften får vara. Maxtaxan är lägre för varje barn i hushållet som är inskrivet i förskola eller fritidshem. Så länge inte taket för maxtaxan överskrids kan förskolan välja storlek på avgift själv. Avgiften kan alltså variera mellan olika förskolor.

Vad är ett föräldrakooperativ?

Det innebär att det är barnens föräldrar som driver förskolan tillsammans. Det vanliga är att var och en har lika stor andel och därmed även har lika mycket att säga till om över hur förskolan ska skötas. Föräldrarna kan till exempel driva ett kooperativ som en ekonomisk förening, där föräldrarna är medlemmar så länge de har barn på förskolan.

Kan jag få förskoleplats kvällstid?

Det finns ingen lagstadgad skyldighet för vare sig kommunen eller fristående förskolor att ha barnomsorg på kvällen eller natten, så möjligheten till förskoleplats under obekväm arbetstid varierar mellan olika platser i landet. Hör av dig till förskolorna på din ort för att få besked om de bedriver förskola på obekväm arbetstid eller inte.

Kan mina barn gå på samma förskola?

Många förskolor tillämpar syskonförtur om det finns fler barn i kö än platser på förskolan. Kontakta förskolan för att få reda på möjligheterna.

Skolval på Linkedin Skolval på Facebook Skolval på Twitter