Ett kommunalt veto handlar mest om att ta makten över människorna

Helmuth LavickaI dagarna började de första eleverna på Elafskolan i Södertälje, landets första skola med assyrisk profil. Med en kommunal vetorätt hade detta aldrig hänt, enligt skolans rektor Helmuth Lavicka. ”Kommunen hävdade att Elafskolan skulle leda till ökad segregation. Vi menar precis tvärtom”

Varför behövs en svensk skola med assyrisk profil?

– Vi tror att vår skola rustar barnen bättre för framtiden än vad den kommunala skolan gör. Våra moderna pedagogiska metoder bidrar till ett lärande som ger elever en tvåspråkighet och inte en halvspråkighet där varken det svenska eller assyriska språket behärskas till fullo. Hos oss får eleverna dessutom känna stolthet över sin assyriska bakgrund, hålla den levande och utveckla den.

Kommunen får alltid yttra sig i samband med en ansökan till Skolinspektionen. I ert fall var Södertälje kommun negativ till att skolan skulle få starta. Varför?

– Kommunen hävdade att Elafskolan skulle leda till ökad segregation. Vi menar precis tvärtom. Segregationen i Södertäljes grundskolor finns redan och den är omfattande. Vår skola ökar förutsättningarna för integration. Istället för att eleverna som det är nu blir halvspråkiga, det vill säga varken lär sig svenska eller sitt modersmål ordentligt, hjälper vi eleverna att bli tvåspråkiga. Våra elever kommer att lära sig både utmärkt svenska och assyriska. Vårt koncept är inte konstigare än att det finns finska, tyska, engelska, franska eller judiska skolor. Elafskolan är en svensk grundskola. Det som skiljer oss åt är främst profilen och en utökad timplan i ämnena svenska, matematik och engelska. Glädjande nog så höll Skolinspektionen med oss och inte med Södertälje kommun.

Socialdemokraterna föreslår nu ett kommunalt veto. Hade Elafskolan kunnat starta om detta införts?

– Nej, om politikerna i Södertälje kommun hade haft möjlighet att stoppa Elafskolan från att starta så hade de gjort det. Men att kommunen inte var positivt inställd till oss innebar andra svårigheter, till exempel att hitta lämpliga lokaler. Som tur är har vi lyckats hitta väldigt fina lokaler i ett privatägt gammalt kulturhus utan kommunens hjälp. Om man vill lägga in veto mot sådan här verksamhet så handlar det mest om att ta makten från människorna. Jag tror att kommunen behöver utsättas för konkurrens.

Hur ser framtidsplanerna ut nu?

– Elafskolan startar med F-6 i år och kommer bygga på med årskurs 7-9, år efter år.

+++++++

Elafskolan startar nu i augusti 2014 och är landets första skola med assyrisk inriktning. Den svenska friskolan följer den nationella skolplanen i alla vanliga ämnen och ger dessutom eleverna kunskaper i det assyriska språket och assyrisk historia.

Elafskolan ägs av Aprendere Skolor AB, Friskoleföretaget driver i dag åtta skolor och har specialiserat sig på profilskolor med olika inriktning men med individuellt anpassad undervisning som gemensam nämnare.

Läs mer om Elafskolan här och här

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter