Detta borde du tänka på inför gymnasievalet – intervju med elevkårsordföranden

#

linahultqvist

 

Nu är det dags för landets niondeklassare att fundera på vad och var de vill gå i gymnasiet. Gymnasievalet är ett viktigt val i livet och det är många frågor att ta ställning till som elev. För att ge några råd på vägen har vi frågat ordföranden i Sveriges Elevkårer om hur hon tänker kring gymnasievalet men också om hur hon ser på de allt vanligare politiska angreppen mot det fria skolvalet.

 

Hej Lina Hultqvist, ordförande för Sveriges elevkårer, hur tycker du att unga ska tänka när det gäller valet till gymnasiet?
En utav de viktigaste sakerna att tänka på i valet av gymnasium är vilket program du som elev vill gå. Ibland är det alltför mycket fokus på val av skola, men det viktigaste är att hitta ett program och en inriktning du tror kommer passa dig. Läs på om programmen och kom ihåg att även yrkesprogram kan ge högskolebehörighet. Gymnasietiden är väldigt rolig och för att få en ännu mer givande skoltid, kolla om det finns en aktiv elevkår på skolan som ordnar allt från inspark, till inspirerande föreläsningar och bra rabatter till dig som medlem. Välj inte en skola utefter vad dina vänner gör för val. Du ska trivas på det program och den skola du väljer under tre års tid, det är viktigt att det beslutet då vilar på vad du har för intressen.

 

Vad var viktigast för dig när du valde gymnasieutbildning?
Jag visste att jag ville läsa samhällskunskap så för mig handlade det om att hitta den skola som jag trodde kunde leverera det jag önskade allra bäst. Jag valde en skola en timme bort från min hemort vilket innebar långa pendlingar, men också en möjlighet till många nya vänner. I valet av skola besökte jag samtliga öppet hus i Kalmar Län och deltog under samhällskunskapslektioner på ett flertal skolor. Valet föll på en liten skola, med mycket motiverande lärare och närvarande skolledare som satte höga krav på eleverna.

 

Har du några tips om vart ungdomarna kan vända sig för att få den bästa informationen inför valet?
Gå på gymnasiemässor, öppet hus och hör av dig till skolor om du vill se hur en vanlig skoldag ser ut, rektorer brukar gladeligen säga ja. Prata med din studie- och yrkesvägledare som har koll på vilken behörighet som krävs och vilka skolor som kan erbjuda det som krävs för en yrkesexamen eller bra förberedelse inför universitetet. På Skolverkets hemsida ”Välja skola” kan en även söka på skolor och bland annat se en skolas lärartäthet, antal legitimerade lärare och läsa resultaten av Skolinspektionens elevenkät som ingår i deras tillsyn av skolor.

 

Det pågår ju en debatt om det fria skolvalet. Bland annat har gymnasieministerns statssekreterare, Erik Nilsson, uttryckt skepsis mot skolval i en artikel i Dagens Arena där han bl a skriver ”Föräldrar och elever väljer inte i första hand skola – de väljer klasskamrater”. Även Lärarförbunden och LO kom nyligen ut med en rapport där de vill ha en ny portalparagraf om blandade elevgrupper. Där fackförbunden bland annat kan tänka sig att elevsammansättningen i en klass i möjligaste mån ska spegla den socioekonomiska sammansättningen i kommunen och att ”ett nytt skolsystem behöver bygga på en ökad styrning av skolvalet”. Motsvarar detta din bild av elever och skolvalet och tror du att det är rätt väg att gå?

Vi värnar om elevers rätt att välja gymnasium utefter deras preferenser. Beroende på om en talar om grundskola eller gymnasium ser vi lite olika på saken. På grundskolan är det i regel föräldrarna som gör ett val – och därför påverkas elevens placering mer av föräldrarnas förutsättningar att göra medvetna val. Inför gymnasiet är det eleven själv som gör sitt val och bör också värnas därefter.

Boendesegregationen i Sverige är ett faktum och det har tyvärr kommit att skapa en skolsegregation, som bör lösas på något sätt. Som vi ser det bör inte skolvalet i sig beskyllas för de problem skolan står inför. Däremot är det väsentligt att alla skolor i Sverige är bra skolor som lever upp till kunskapsuppdraget och det kompensatoriska uppdraget skolan har då alla elever börjar skolan med olika förutsättningar. En god utbildning som rustar en elev inför arbetslivet är det väsentliga för oss som elevorganisation och för det måste resurser allokeras till skolor efter behov.

 

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter