Arkiv för kategori: Artikel

Likvärdig skolpeng måste säkras

Publicerat den 28 mars, 2019

Dagens system för skolpeng behöver bli bättre, tydligare och mer förutsägbart. I dag är det svårt för friskolorna att veta om kommunerna följer lagens krav på lika villkor. Det skriver Ulla Hamilton m.fl. i Dagens Samhälle idag. Friskolorna riksförbunds granskning av kommunernas skolpengsberäkningar visar att det inte går att kontrollera om kommunerna följer lagens krav […]

Läs mer Läs mer

Värna den svenska avgiftsfria valfrihetsmodellen

Publicerat den 14 februari, 2019

Valfriheten i skolan är central för föräldrar och elever. Med januariavtalet på plats hoppas jag på en mandatperiod där utbildningspolitiken värnar den svenska avgiftsfria valfrihetsmodellen. Det skriver Ulla Hamilton i tidningen Arbetet. Tidigt i januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna slås det fast att valfriheten i välfärden är central, att en mångfald av aktörer […]

Läs mer Läs mer

Hallå där Jakob Amnér! Hur ska niondeklassarna tänka inför gymnasievalet?

Publicerat den 25 oktober, 2018

”Jag tycker det är viktigt att se gymnasievalet som en möjlighet att få forma sina tre kommande år i skolan. Valet av program och inriktning öppnar för att forma sin utbildning utifrån både intresse och framtidsambitioner. Att välja ett program som känns bra och meningsfullt kommer med största sannolikhet också öka motivationen för studierna.”

Läs mer Läs mer

Byinvånarna ville rädda skolan i Sparreholm

Publicerat den 18 juli, 2018

”Den kommunala skolan skulle lägga ned sin verksamhet i Sparreholm, men det var många byinvånare som ville ha sin landsortsskola kvar”

Läs mer Läs mer

Personligt utformad utbildning på Kunskapsskolan

Publicerat den 18 juli, 2018

”Vi utvecklade en personligt utformad undervisning där varje elev skulle kunna nå längre än eleven själv trodde var möjligt”

Läs mer Läs mer

Skolval på Linkedin Skolval på Facebook Skolval på Twitter