Arkiv för kategori: Artikel

Hallå där Jakob Amnér! Hur ska niondeklassarna tänka inför gymnasievalet?

Publicerat den 25 oktober, 2018

”Jag tycker det är viktigt att se gymnasievalet som en möjlighet att få forma sina tre kommande år i skolan. Valet av program och inriktning öppnar för att forma sin utbildning utifrån både intresse och framtidsambitioner. Att välja ett program som känns bra och meningsfullt kommer med största sannolikhet också öka motivationen för studierna.”

Läs mer Läs mer

Byinvånarna ville rädda skolan i Sparreholm

Publicerat den 18 juli, 2018

”Den kommunala skolan skulle lägga ned sin verksamhet i Sparreholm, men det var många byinvånare som ville ha sin landsortsskola kvar”

Läs mer Läs mer

Personligt utformad utbildning på Kunskapsskolan

Publicerat den 18 juli, 2018

”Vi utvecklade en personligt utformad undervisning där varje elev skulle kunna nå längre än eleven själv trodde var möjligt”

Läs mer Läs mer

Lärlingsgymnasiet – smartaste vägen till jobb

Publicerat den 18 juli, 2018

”Vi sätter lärlingen i fokus, vilket gett en förståelse för och ett gediget handhavande och tillmötesgående av elever med olika förmågor.”

Läs mer Läs mer

Positiv energi och bra sammanhållning på Broholmskolan

Publicerat den 18 juli, 2018

”Vi har en stämning på skolan som vi kallar för ”Broholmsandan” och den känns så snart du stiger in. Det är den rådande skolkultur som byggts upp av att vi kunnat bevara våra tankar om grundfrågorna, som synen på elever, kunskap och lärande.”

Läs mer Läs mer

Skolval på Linkedin Skolval på Facebook Skolval på Twitter