Byinvånarna ville rädda skolan i Sparreholm

Anonia Csanadi, rektor Sparreholms friskola

Bild: Sparreholms friskola

I Flens kommun ligger samhället Sparreholm. Där finns sedan höstterminen 2017 friskolan Sparreholms skola med 37 elever från förskoleklass till årskurs tre. Skolan startade när den kommunala skolan försvann.

– Den kommunala skolan skulle lägga ned sin verksamhet i Sparreholm, men det var många byinvånare som ville ha sin landsortsskola kvar. Bygderådet utsåg en arbetsgrupp som skulle arbeta med att starta och driva en fristående skola. Utan en skola skulle Sparreholm dö ut.

Det säger Antonia Csanadi, rektor på Sparreholms skola. Idag är utsikterna ljusa för skolan i Sparreholm.

–Vi har ett stabilt elevunderlag, med elever som får individanpassad undervisning och därigenom i stor utsträckning når kunskapsmålen.

Litenheten är en fördel, menar Antonia.

– Vi är en liten skola som erbjuder undervisning i en vacker närmiljö. Alla pedagoger i verksamheten känner till alla elever och kan därigenom inbjuda en nära kontakt till elevernas behov och intressen. På Sparreholms skola lär vi eleverna att göra skillnad.

Det här är en del av broschyren För valfrihet för barn och föräldrar från Friskolornas riksförbund (nytt fönster).

Större mångfald än någonsin

Andelen elever som går i fristående förskolor och skolor ökar. Och aldrig tidigare har de pedagogiska alternativen varit så många för föräldrar och elever. Det är en mångfald som blivit möjlig tack vare rätten att välja förskola och skola.

Mer läsning

Läs fler artiklar om mångfalden bland friskolorna

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter