Faktagenomgång: Har svensk skola blivit mer segregerad?

Hur ser det ut idag när det gäller segregationen (hur mycket elevsammansättningen baserat på socioekonomisk bakgrund varierar mellan skolor) i svensk skola? PISA 2018 – Sverige ligger på 14 procent (13,3 2015) vilket är lägre än OECD genomsnittet på 24 (23,5 2015), måttet fanns inte i PISA 2012. Det innebär att Sverige, tillsammans med Danmark, […]

Läs mer Läs mer
poddbild

Vad tycker friskolorna?

Vill du ha en fördjupad bild av hur friskolorna ser på skolans utmaningar? Lyssna på Friskolornas riksförbunds vd Ulla Hamilton när hon intervjuas av två socialdemokratiska riksdagsledamöter.

Läs mer Läs mer
gtshack

Experimentera inte med elevers skolplaceringar

-Problemen i Göteborg är ett varnande exempel på vad som kan hända när politiker och byråkrater försöker skapa gemensamma antagningssystem med urvalskriterier som inte tar hänsyn till de enskilda individerna. System som sedan får oförutsedda konsekvenser och drabbar familjer med full kraft, skriver Ulla Hamilton i dagens GT.

Läs mer Läs mer
img_2258-e1560846009322-1180x1573

Göteborgs skolor sämst och dyrast

Idag presenterar Friskolornas riksförbund rapporten: Se skolans verkliga utmaningar – låt alla goda krafter bidra. En genomgång av skolans förändrade förutsättningar och resultat det senaste årtiondet. Rapporten visar på de gemensamma drag de skolhuvudmän som lyckas har och vad som är typiskt för de som misslyckas med sitt uppdrag att lämna ifrån sig elever som […]

Läs mer Läs mer